Gentle Sleep Coach Leonie

Over Leonie

'De kracht in een gezin zien en hierop verder bouwen'

Elk gezin is uniek en heeft eigen persoonlijke waarden, normen en visie op de opvoeding. Ik krijg enorm veel energie van om aan te sluiten bij een gezin en vanuit daar kijken wat past bij dit kindje, op dit moment in zijn ontwikkeling. 

Of je nu borstvoeding of flesvoeding geeft en hier vragen over hebt, samen met je kindje wilt slapen of juist zoekende bent naar hoe je kindje zich fijn te laten voelen in zijn eigen slaapruimte, geen enkele vraag is mij vreemd! 

Werkwijze & Achtergrond
Ik werk vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Met een brede blik kijk ik naar het kind in de relatie met de omgeving en iedereen die daar een rol in speelt. De ouder-kind relatie staat hierbij centraal.

Na het behalen van het diploma Social Work heeft Leonie jarenlang binnen de jeugdzorg gewerkt. Toen zij moeder werd van jongenstweeling Lev en Viggo heeft zij zich gespecialiseerd in slaap bij baby’s en jonge kinderen. Leonie is sinds 2019 gecertificeerd Gentle Sleep Coach® en heeft zij haar vrijgevestigde praktijk The Dream Company te Utrecht geopend. Leonie heeft zich gespecialiseerd in de Infant Mental Health visie. Sinds 2023 is zij gediplomeerd IMH consulent en lid van de ‘Dutch Association of Infant Mental Health’ (DAIMH).

Daarnaast is Leonie bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kinderslaapcoaches (NBKSC). Het doel van de NBKSC is om de kwaliteit van de kinderslaapcoaching binnen Nederland hoog te houden. Op de website www.nbksc.nl kan je vinden welke praktijken zijn aangesloten en is informatie te vinden over supervisie, bijscholing en (her)certificering.

 

Maak ook kennis met onze andere coaches

Gentle Sleep Coach ®

Liefdevolle, zachte methoden om de slaap te verbeteren

De opleiding tot Gentle Sleep Coach® is de eerste en meest complete opleiding tot kinderslaapcoach. Ik ben daarbij specifiek opgeleid om ouders van baby’s in de leeftijd van 0-5 maanden te begeleiden om een goede basis te leggen voor een gezonde slaapontwikkeling. In de opleiding zijn o.a. de volgende modules behandeld:

Kijk je uit naar meer rust in je gezin?